Dziś u nas:

Powiat tarnowski informacjeTarnów informacje

Tarnów – Powiat Tarnowski. Czas zarabiania. Duże podwyżki dla prezydenta, starosty i radnych

 

Tarnów wiadomości. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela będzie zarabiał 16 512 zł brutto (obecne wynagrodzenie to 10 tys. 940 zł). Roman Łucarz, starosta Powiatu Tarnowskiego, za miesiąc pracy otrzyma 20 tys. zł brutto (obecnie zarabia 10 tys. 900 zł brutto). Wzrasta także wynagrodzenie radnych miejskich i przewodniczącego Rady. Jakub Kwaśny otrzyma miesięcznie 4 tys. 294,61 zł brutto. O wysokości diet radnych powiatowych decyzje zapadną na grudniowej sesji.

Prezydent chciał wycofać swój wniosek w sprawie podwyżki – radni się nie zgodzili…

Czwartkowa sesja Rady Miejskiej w Tarnowie zaczęła się od zaskakującego wniosku prezydenta. Roman Ciepiela chciał wycofać z porządku obrad swój wniosek w sprawie podwyżki wynagrodzenia, aby go odpowiednio uzasadnić i poddać pod głosowanie na grudniowej sesji. Radni po nerwowych konsultacjach (ogłoszono kilka przerw w obradach) odrzucili wniosek prezydenta, bo w ostatniej chwili pojawił się projekt uchwały dotyczący wysokości diet. Na sesji ustalono więc nowe stawki wynagrodzenia prezydenta oraz wysokość diet radnych. W obu przypadkach chodzi o podwyżki. Duże podwyżki.

Prezydent Roman Ciepiela otrzyma wynagrodzenie (po zmianach i pozytywnej opinii Komisji Statutowej) w wysokości 16 tys. 512 zł brutto (wnioskował o 17 tys. 400 zł). „Nie czuję się upokorzony decyzją radnych o niższej kwocie podwyżki” – powiedział na sesji.

Wynagrodzenie prezydenta to:

– wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8616,00 zł,
– dodatek funkcyjny w kwocie 2760,00 zł,
– dodatek specjalny w kwocie 3412,80 zł,
– dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie 1723,20 zł.

Jak komentował w mediach społecznościowych swój wniosek o podwyżkę prezydent Roman Ciepiela?

– zarządza budżetem około miliarda złotych

– w urzędzie jest zatrudnionych blisko sześć tysięcy pracowników, czyli dużo więcej niż w niejednej spółce skarbu Państwa

– posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do zarządzania Tarnowem.

Ile zarobią radni?

Do tej pory radni miejscy pobierali diety w wysokości nieco ponad 1600 złotych. Maksymalne wynagrodzenie radnego (z dodatkami za udział w komisjach itp.) wynosiło 2 tys. 684,13 zł. Po zmianach ustawy o wynagrodzeniach dla samorządowców kwota maksymalna jest obecnie większa: 4 tys. 294,61 zł. Najwięcej zarobią ci radni, którzy są członkami jednej lub kilku komisji, przewodniczący komisji i przewodniczący Rady.

Dieta miesięczna radnego miejskiego w Tarnowie:

– radnego, który został wybrany do pracy w jednej komisji wynosi 50% kwoty maksymalnej;
– radnego, który został wybrany do pracy w dwóch komisjach wynosi 60% kwoty maksymalnej;
– radnego, który został wybrany do pracy w trzech i więcej komisjach wynosi 70% kwoty maksymalnej;
– radnego, który został wybrany na przewodniczącego komisji zwiększa się o 10% kwoty maksymalnej;
– radnego, który został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady zwiększa się o 20% kwoty maksymalnej;
– przewodniczącego Rady wynosi 100% kwoty maksymalnej.

Z diety radnego potrąca się:
–  30% diety za nieobecność na sesji Rady;
– 10% kwoty maksymalnej za nieobecność na posiedzeniu komisji.

23 radnych zagłosowało za swoimi podwyżkami.

Starosta Roman Łucarz zarobi więcej niż prezydent Ciepiela

Radni powiatowi podnieśli staroście wynagrodzenie z 10,9 tys. zł na 20 tys. zł brutto.

„Moja pensja została podniesiona do maksymalnej wysokości, czyli do 20 tys. złotych brutto. Argumentacja była taka, że jesteśmy jednym z największych powiatów w Małopolsce. Odnosimy sukcesy w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych. Przypomnę, że w tym roku pozyskaliśmy około 50 mln złotych. Przypomnę też, że «starosta tarnowski» to nie jest 8 godzin pracy, ale praktycznie to często – zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych – nawet 24 godziny na dobę” – mówi Roman Łucarz.

Radni nad swoimi podwyżkami będą dyskutować w grudniu. Obecnie dieta radnego powiatowego to 2680 zł brutto.

Fot. Artur Gawle

 

Podobne tematy

Send this to a friend