Słowo na „Blue monday”

Sebastian Mazgaj zajmuje się pedagogiką resocjalizacyjną, jest terapeutą i wykładowcą akademickim na Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Przez osiemnaście lat pracował w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Prywatnie pasjonat motocykli, zwłaszcza tych amerykańskich. Czy

//
1 2 3 13