Matury 2021 w Tarnowie: dziś język polski, życzymy połamania długopisów! [ZDJĘCIA]

4 czytania

Za nami pierwszy dzień matur. Punktualnie o godzinie 9. rano młodzież mierzyła się z egzaminem z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Na popełnienie rozprawki mieli 170 minut. Pierwsi abiturienci wychodzili z sali po niecałych dwóch godzinach. W bardzo dobrych nastrojach. Osoby, z którymi rozmawialiśmy twierdziły, że egzamin nie należał do najtrudniejszych

Arkusz egzaminacyjny składał się tradycyjnie z dwóch części: testowej oraz wypracowania. W tym roku pojawiły się tematy, które nawiązywały do „Lalki” Bolesława Prusa: „Czy ambicja ułatwia osiąganie celu” oraz „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta: „Czy miasto jest dobre czy złe dla człowieka”. Zdający mieli też możliwość wyboru interpretacji wiersza Beaty Obertyńskiej: „Strych”.

O godz. 14. Rozpoczął się egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Maturalny rozkład jazdy

Jakie przedmioty będą zdawali maturzyści w kolejnych dniach? Oto dokładna rozpiska:

– 5 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z historii muzyki

– 6 maja rano – egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu – z historii sztuki.

– 7 maja rano – egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu – z filozofii

– 10 maja rano – egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu – z języka łemkowskiego i języka kaszubskiego

– 11 maja rano – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z wiedzy o społeczeństwie

– 12 maja rano – egzamin z biologii, po południu – z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

– 13 maja rano – egzamin z geografii, po południu – z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, zdawanych na poziomie podstawowym

– 14 maja rano – egzamin z chemii, po południu – z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

– 17 maja rano – egzamin z historii, po południu – z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

– 18 maja rano egzamin z fizyki, po południu – z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

– 19 maja rano egzamin z informatyki, po południu – z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

– 20 maja – egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego. litewskiego i ukraińskiego); rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym. Tego dnia odbędą się też egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych.

Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej między 1-16 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

fot. Artur Gawle

dodaj komentarz

Your email address will not be published.