1 min czytania

W sobotę w tarnowskim Amfiteatrze Letnim odbyła się impreza podsumowująca akcję „Tarnów Pomaga”. Wyróżniono  na niej firmy, instytucje i wolontariuszy, którzy byli zaangażowani w pomoc dla osób starszych i potrzebujących w dobie panującej pandemii.

Wymieńmy niektórych z wyróżnionych: Stowarzyszenie MAMY TARNÓW, Tarnowska Rada Seniorów, Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej realizujące projekt „Razem dla seniora”, w który zaangażowanych było wiele podmiotów, EMES i Partnerzy, restauracja Stara Łaźnia, Fundacja „Zielona Przystań”, restauracja Obsesja Smaku, a także KANA, Stowarzyszenie KANON, Stowarzyszenie Medycyna Polska, Polski Komitet Opieki Społecznej w Tarnowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna oddział Tarnów oraz wiele firm i osób – darczyńców.

Jedno z wyróżnień prezydent wręczył znanej tarnowskiej lekarce Annie Grabczyńskiej, która opiekowała się mieszkańcami miasta przybywającymi na kwarantannie.

Fot. Artur Gawle

dodaj komentarz

Your email address will not be published.