Tarnów: dr hab. Małgorzata Kołpa rektorem PWSZ na kadencję 2020-2024

4 czytania

Decyzja Kolegium Elektorów była tym razem jednogłośna. Wszyscy biorący udział w głosowaniu na Rektora PWSZ w Tarnowie na kadencję 2020-2024 oddali swój głos na dr hab. Małgorzatę Kołpę, prof. PWSZ. Zgodnie z protokołem Uczelnianej Komisji Wyborczej, prof. Małgorzata Kołpa uzyskała tym samym wymaganą większość. W dzisiejszym głosowaniu wzięło udział 31 z 34 członków Kolegium Elektorów.

– Serdecznie dziękuję wszystkim członkom naszej społeczności za okazywane mi w ostatnim czasie wsparcie, a Elektorom za oddane na mnie głosy. Tak duże poparcie to dla mnie wielki zaszczyt, ale i ogromne wyzwanie. Zrobię wszystko, aby nie zawieść zaufania, jakim mnie Państwo obdarzyliście – powiedziała Rektor elekt.

Warto podkreślić, że dzisiejsze głosowanie dotyczyło kadencji 2020-2024. Podczas ubiegłotygodniowych wyborów na kadencję do 31 sierpnia 2020 roku prof. Kołpę poparło 31 z 32 biorących udział w głosowaniu. Jeden elektor wskazał wówczas na dr hab. Elżbietę Osewską, prof. PWSZ, która tuż po zakończeniu drugiego spotkania wyborczego zrezygnowała z ubiegania się o funkcję Rektora PWSZ na kadencję 2020-2024.

Ostatnim wyborczym aktem, jaki czeka społeczność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, będą wybory członków Senatu, które – zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez UKW – odbędą się w dniach 24-26 czerwca. Ustalenie i ogłoszenie listy członków Senatu zaplanowano na poniedziałek, 29 czerwca.

Małgorzata Kołpa…

…jest doktorem habilitowanym nauk o zdrowiu, magistrem pielęgniarstwa. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracę doktorską pt.: Stopień redukcji masy ciała a natężenie bólu i stan funkcjonalny pacjentów leczonych z powodu dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu CMUJ w Krakowie.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Doświadczenie pielęgniarskie zdobyła na Bloku Operacyjnym oraz Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Od 2003 roku zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Od 2005 r. pełniła funkcję zastępcy Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa, a od 2012 r. przejęła obowiązki Kierownika. Jako Kierownik znacząco przyczyniła się do utworzenia studiów magisterskich. Jest Prorektorem ds. Współpracy i Rozwoju bieżącej kadencji.

Źródło: PWSZ Tarnów

dodaj komentarz

Your email address will not be published.