PWSZ Tarnów: najlepsza w Małopolsce, czwarta w kraju. Awans w rankingu Perspektyw

2 czytania

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie awansowała o dwie pozycje w najnowszym rankingu Perspektyw. Czwarte miejsce w kraju (szóste w 2019) oznacza zarazem najwyższą lokatę wśród wszystkich małopolskich wyższych szkół zawodowych.

Tarnowska PWSZ zdobyła maksymalną liczbę punktów w kategorii ocena przez kadrę akademicką, była również wysoko punktowana w kategoriach takich jak ekonomiczne losy absolwentów, prowadzone kierunki studiów magisterskich czy rozwój kadry własnej.

Ranking Perspektyw uwzględnia łącznie 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Przypomnijmy, że 1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na rok akademicki 2020/2021. Uczelnia wprowadziła kilka istotnych zmian, które ułatwią wszystkim chętnym zdobycie indeksu na wymarzonym kierunku. Najważniejsze korekty w regulaminie rekrutacji dotyczą wydłużenia obowiązujących terminów oraz rezygnacji z przeprowadzania egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych na kierunkach, na których dotąd były prowadzone.

dodaj komentarz

Your email address will not be published.