W powiecie brzeskim powstaje eko osada. Buduje ją Stowarzyszenie Vesna

Stowarzyszenie Vesna, które działa od 2013 roku w powiecie brzeskim, buduje w Gnojniku eko-osadę, nazwaną Kraina Vesny. Będzie tam zlokalizowana siedziba organizacji i miejsca przystosowane do edukacji ekologicznej. W osadzie zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania technologiczne, przyjazne środowisku.

 W proces powstawania osady zaangażowane są międzypokoleniowe środowiska turystów działających z Vesną i seniorów, którym dedykowana jest znaczna część aktywności organizacji. Do wspólnego działania zaproszone zostały także dzieci ze Szkoły w Biesiadkach. Vesna realizuje projekt pt. „Eco Osada”, który propaguje ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego.

 

Uczestnicy warsztatów realizowanych w ramach projektu sadzą rośliny, omawiają problem niedoborów wody w glebie i szukają sposobów na zwiększenie  świadomości mieszkańców w zakresie ochrony zasobów wodnych. Organizacja angażuje międzypokoleniowe grupy (seniorów i dzieci) do wspólnego działania. Dzieci sadzą rośliny wodne, malują płotki do ogrodu społecznego i w ramach edukacji przez zabawę badają wodę pod okiem trenera. Dorośli wspierają instalowanie zbiorników  do „łapania” deszczówki  z dachów budynków oraz montują sieć do rozprowadzenia wody deszczowej po eko-osadzie  w celu ponownego jej wykorzystania do podlewania ogrodu. Stworzony system gromadzenia i dystrybucji deszczówki na terenie osady to jeden z elementów, który  przyczyni się do  w pełni ekologicznej osady, posiadającej nowoczesne rozwiązania technologiczne takie jak: fotowoltaika, drewniane budynki pasywne, ekologiczną i bezprądową oczyszczalnię ścieków.

W ramach projektu „Eco Osada” realizowane są także warsztaty „Edukacja dla ekologii”,  których tematem przewodnim są zagadnienia z dziedziny hydrologii. Program obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.: ogólnej wiedzy nt. zasobów wodnych i ich zastosowania w życiu codziennym, odzyskiwania wody deszczowej i ponownego jej wykorzystania, nasadzania roślin wodnych i błotnych, badanie jakości wody, czy wdrażanie ekologicznych idei i rozwiązań technologicznych, które można zaobserwować w najbliższym otoczeniu.

„Eco codzienność” i „Eco wzrastanie” to cykl warsztatów, które odpowiadają na potrzebę edukacji ekologicznej, integracji międzypokoleniowej oraz pokazanie zastosowań nowych technologii przyjaznych dla środowiska.

Realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Naturalnej Energii firmy Gaz- System SA i Powiatu Brzeskiego.

Źródło: Materiały partnera — Stowarzyszenie Vesna

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend