Tarnów: miasto wypuści kolejne obligacje. Tym razem za ponad 62 mln złotych

2 czytania

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie „emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa”. Chodzi o kwotę ponad 62 milionów złotych.

Miasto wypuści obligacje, bo żaden bank nie przystąpił do przetargu na udzielenie kredytu. Pieniądze pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wkład własny do inwestycji współfinansowanych z dotacji unijnych.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku radni podjęli decyzję o emisji obligacji komunalnych o wartości blisko 47 mln zł. Wtedy także żaden bank nie przystąpił do przetargu na udzielenie miastu kredytu.

Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwko 10. Dwie osoby nie wzięły w udziału w sesji nadzwyczajnej, która – ze względów na koronawirusa – odbywała się po raz kolejny w formie wideokonferencji.

Jak głosowali radni?

Za:

Barwacz Grażyna
Danielewicz Agnieszka
Górnikiewicz Piotr
Janas Krzysztof
Kajpus Zbigniew
Klepacka Kinga
Kwaśny Jakub
Mierzejewska Krystyna
Olszówka Tomasz
Stepek Sebastian
Światłowski Grzegorz
Wardzała Marian
Żak Tadeusz

Przeciw:

Biedroń Mirosław
Gancarz Józef
Klimek Stanisław
Koprowska Barbara
Korczak Roman
Krakowska Anna
Pagacz Ryszard
Solak Dawid
Świtalska Angelika
Wójcik Piotr

Nieobecni:

Ciesielczyk Marek
Sajdak Adam

 

dodaj komentarz

Your email address will not be published.