Connect with us
Reklama

materiały partnerów

Ponad 200 gmin beneficjentami płatności od PGNiG

Opublikowane

on

W 2020 roku, z tytułu opłat i podatków związanych z działalnością wydobywczą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, budżety samorządów zasiliła kwota ponad 200 mln zł. Mimo pandemii sumy zapłacone przez spółkę pozostały na podobnym poziomie, jak w latach poprzednich, co pokazuje stabilność tego źródła dochodów samorządowych. 

 

Jednym z głównych obszarów działalności Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Zakłady spółki – kopalnie, ośrodki zbioru gazu, odwierty i inne instalacje – działają w 10 województwach, choć wydobycie koncentruje się przede wszystkim w zachodniej i południowo-wschodniej Polsce. Z prowadzeniem działalności wydobywczej na danym terenie wiąże się konieczność wnoszenia opłat na rzecz miejscowych samorządów, przede wszystkim tzw. opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od nieruchomości. 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie „Wspólne korzyści. Wspólny rozwój”, opracowanym na zlecenie PGNiG przez ośrodek analityczny SpotData, w latach 2009-2018 spółka zapłaciła ok. 39 mld zł podatków, z czego 2,3 mld zł trafiło bezpośrednio do budżetów samorządów. Z opublikowanego w grudniu ubiegłego roku opracowania wynika, że w związku z działalnością wydobywczą, PGNiG przekazuje do budżetów samorządów średnio około 200 mln zł rocznie. Najnowsze dane pokazują, że mimo utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19, poziom ten został utrzymany. W 2020 roku, kwota płatności na rzecz samorządów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości związanego z infrastrukturą wydobywczą wyniosła 204 mln zł. Ponad 160 mln zł to środki przekazane do gmin. 

 

Pandemia niewątpliwie wpłynęła na warunki prowadzenia biznesu. Wiele firm było zmuszonych zrewidować plany inwestycyjne lub ograniczyć swoją działalność. Dla PGNiG skutki COVID-19 nie były aż tak dotkliwe, co pozwoliło nam realizować nasze cele, również te podstawowe, związane ze stabilnym utrzymaniem poziomu wydobycia ropy i gazu. W konsekwencji wpływy, jakie otrzymały samorządy dzięki prowadzonej przez nas eksploatacji węglowodorów, także pozostały stabilne” – podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG SA.

 

Regularne i stałe wpłaty ze strony PGNiG pozwalają bezpiecznie planować i realizować długofalowe inwestycje. W efekcie, jak wykazali autorzy raportu „Wspólne korzyści. Wspólny rozwój”, obecność spółki przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców. Przykładowo, w gminach o liczbie ludności do 5 tys., w których PGNiG prowadzi działalność wydobywczą, wydatki na edukację w przeliczeniu na osobę są wyższe nawet o 9 proc. w porównaniu do samorządów, w których spółka nie jest obecna. Wyraźnie większa różnica widoczna jest w transporcie, gdzie wydatki na ten cel są wyższe o niemal 80 proc. Wyższe są też wydatki inwestycyjne – przeciętna mała gmina, w której PGNiG prowadzi wydobycie, wydaje na inwestycje 1265 zł w przeliczeniu na mieszkańca, podczas gdy w innych gminach wartość ta wynosi 1052 zł (o 17 proc. mniej). Gminy, których budżety zasilane są z podatków PGNiG, przeznaczają także znacznie więcej środków na bezpieczeństwo publiczne, utrzymanie zieleni oraz ochronę powietrza i klimatu. W tym ostatnim obszarze różnice sięgają nawet 200 proc. W przypadku większych samorządów, korzyści związane z działalnością spółki, widoczne są w tzw. miękkiej infrastrukturze, sprzyjającej budowaniu kapitału ludzkiego, m.in. kulturze i sporcie. 

 

Eksploatacja złóż ropy i gazu to działalność długoterminowa. W niektórych gminach jesteśmy obecni od kilkudziesięciu lat. To sprzyja budowaniu bliskich, wręcz sąsiedzkich relacji, ale zapewnia również samorządom pewien komfort przy planowaniu budżetów dzięki pewności wpływów od PGNiG” – tłumaczy prezes Paweł Majewski.

 

Opłatą na rzecz samorządów, która jest bezpośrednio związana z pozyskiwaniem surowców, jest opłata eksploatacyjna. Jej wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia. Jak podaje PGNiG, w ubiegłym roku spółka wpłaciła z tego tytułu  prawie 128 mln zł, zasilając budżety ponad 250 jednostek samorządu terytorialnego. Największymi beneficjentami były samorządy województwa wielkopolskiego, których budżety zasiliło łącznie ok. 55 mln złotych. Z kolei z tytułu podatku od nieruchomości związanych z działalnością wydobywczą spółki, gminy w których obecne jest PGNiG, otrzymały od spółki ponad 75 mln zł. 

 

Aktywność PGNiG nie zawsze rzuca się w oczy i mieszkańcy często nie wiedzą, że w ich sąsiedztwie spółka prowadzi wydobycie. Tymczasem dzięki opłatom od tej działalności powstają place zabaw czy boiska, remontowane są lokalne drogi, odnawiane budynki komunalne, instytucje kultury poszerzają swoją ofertę dla mieszkańców.

 

Jak podaje spółka, w tym roku planowane jest uruchomienie wydobycia ropy i gazu z kolejnych, około 20 odwiertów. Każdy z nich to nowe źródło podatków i opłat zasilających budżety województw, powiatów i gmin. Inwestycje PGNiG będą obejmować także modernizacje i rozbudowę kopalń, budowę rurociągów oraz rozbudowę podziemnych magazynów gazu. Wszystkie te działania mają przyczynić się do zapewnienia stabilności procesu wydobycia oraz przynieść dalsze korzyści dla polskich samorządów.  

 

Źródło informacji: PGNiG

Artur Gawle - fotoreporter. Odpowiedzialny za galerie i pojedyncze zdjęcia w całej grupie Ilustrowanego Kuriera Codziennego.

Czytaj dalej

materiały partnerów

Podziel się swoim pomysłem na działania animacyjne łączące kulturę z edukacją patriotyczną i wygraj nagrody

Opublikowane

on

Dodane przez

W drugiej odsłonie akcji „Pomysłobranie” organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury poszukiwane są inspiracje do ciekawych i nieszablonowych działań edukacyjnych dotyczących patriotyzmu, którego nośnikiem jest sztuka. W akcji mogą wziąć udział edukatorzy, animatorzy, nauczyciele, liderzy grup, freelancerzy oraz osoby działające społecznie, zainteresowane rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej, w tym szczególnie studenci uczelni artystycznych, harcerze i młodzież ze szkół ponadpodstawowych o profilu plastycznym.

 

Wyślij swój autorski scenariusz z inspirującymi pomysłami na działania edukacyjne, z dołączoną krótką notatką o sobie – autorze. Najciekawsze i najbardziej innowacyjne pomysły zostaną zaprezentowane w publikacji Barwy Wspólne vol. 2, stanowiącej kontynuację zbioru propozycji na zajęcia edukacyjne, a na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

 

Autorzy najwyżej ocenionych przez jury scenariuszy zostaną także zaproszeni do udziału w weekendowym zlocie, połączonym z warsztatami, który odbędzie się w październiku br.

 

Nabór scenariuszy trwa do 18 lipca. Formularz zgłoszeniowy, regulamin i szczegóły znajdują się na stronie nck.pl!

 

Źródło informacji: Narodowe Centrum Kultury

Czytaj dalej

materiały partnerów

Przyjechał do Polski w… transporcie arbuzów. Wpadł w Rudce

Opublikowane

on

Dodane przez

Około godziny 23 w sobotę dyżurny wysłał patrol policjantów Komisariatu Policji Tarnów-Zachód do MOP Rudka, gdzie jeden z kierowców zgłaszał niepokojące hałasy, jakie dobiegały z jego naczepy, w której przewoził arbuzy. Na miejscu po przyjeździe patrolu, drzwi naczepy zostały otwarte i wówczas z wnętrza wyszedł… cudzoziemiec. Uskarżał się on na bóle brzucha, w związku z tym na miejsce wezwano załogę karetki pogotowia.
 
Warunki w jakich on przebywał, też były ekstremalne. Naczepa-chłodnia utrzymywała temperaturę około 8 stopni Celsjusza. Cudzoziemiec ostatecznie po przebadaniu został zatrzymany i przekazany funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Tarnowie, w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy Rzeczpospolitej Polskiej.
 
W niedzielę wspólnie z funkcjonariuszami Placówki SG w Tarnowie policjanci Komisariatu Policji Tarnów-Zachód udali się ponownie na MOP Rudka w celu przeprowadzenia oględzin naczepy samochodu ciężarowego, w którym został ujawniony cudzoziemiec.
Ustalono, że 20-latek przekroczył dzień wcześniej granicę ze Słowacji do Polski w rejonie byłego drogowego przejścia granicznego w Barwinku w naczepie samochodu ciężarowego wiozącego arbuzy z Grecji do Polski.
 
Jak się okazało, cudzoziemiec w Grecji złożył wniosek o ochronę międzynarodową. W związku z powyższym zaistniała przesłanka do przekazania Afgańczyka do Grecji, w trybie rozporządzenia DUBLIN III, stosownie do artykułu 303 ust .1 pkt. 13 Ustawy o cudzoziemcach.
Zatrzymanemu cudzoziemcowi przedstawiono zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej ze Słowacji do Polski przy użyciu podstępu, polegającego na ukryciu się w naczepie ciągnika siodłowego typu chłodnia o polskich numerach rejestracyjnych, nie posiadając dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Obywatel Afganistanu przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i poddał się dobrowolnie karze 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym okresem zawieszenia wykonania kary na okres 2 lat.
Źródło: materiały policji
Czytaj dalej

materiały partnerów

PGNiG przekazało już ponad 26 mln zł na walkę z COVID-19

Opublikowane

on

Dodane przez

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo od początku marca ub.r. wspiera placówki zdrowotne, a także ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje i podmioty mierzące się bezpośrednio ze skutkami pandemii. Wartość pomocy udzielonej przez polską spółkę w pierwszym kwartale 2021 roku przekroczyła już kwotę 5 mln zł. 

 

W czasie ostatnich 13 miesięcy priorytetem PGNiG była ochrona zdrowia pracowników oraz ciągłość funkcjonowania zakładów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Kontynuowanie działalności przez spółkę miało bowiem bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego do polskich domów i firm. Dobra sytuacja finansowa umożliwiła również PGNiG wyjście z pomocą na zewnątrz – zarówno do mieszkańców regionów, w których spółka prowadzi działalność wydobywczą, jak i w wymiarze ogólnopolskim. 

 

Zagwarantowanie nieprzerwanych dostaw gazu do odbiorców i ochrona zdrowia naszych pracowników to kluczowe kwestie, o które zadbaliśmy w chwili nadejścia pierwszej fali COVID-19. Nie zapomnieliśmy także o potrzebach społeczności nam bliskich, których od lat jesteśmy częścią. To właśnie do szpitali w miejscowościach gdzie PGNiG ma swoje oddziały w pierwszej kolejności trafiła nasza pomoc. Na wsparcie podmiotów zewnętrznych przekazaliśmy ponad 26 mln zł. Podobną kwotę przeznaczyliśmy na zabezpieczenie naszych pracowników i zachowanie ciągłości pracy zakładów w spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG” – mówi Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG SA.

 

Znacząca część środków spółki trafiła do szpitali i ośrodków zdrowia. Wsparciem objęte zostały m.in. placówki w Sanoku, Zielonej Górze, Rzeszowie, Grodzisku Wielkopolskim, Cieszynie, Łańcucie, Wodzisławiu Śląskim czy Lublinie. Fundusze od PGNiG otrzymał również Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Ostatnia duża transza pomocy w wysokości 4,1 mln zł została przekazana na rzecz 12 polskich szpitali w styczniu 2021 roku. Kilka dni temu spółka przyznała także darowiznę w wysokości 1 mln zł Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA w Warszawie. Środki te pozwolą na zakup tomografu komputerowego wraz z platformą radiologiczną do analizy zdjęć. W działania pomocowe włączyli się również pracownicy biur obsługi klienta niektórych spółek GK PGNiG, którzy po odpowiednim przeszkoleniu obsługiwali infolinie nt. koronawirusa, prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Spółka we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiła także wideoinfolinię dla osób niesłyszących.

 

Niewątpliwie najważniejszym frontem walki z pandemią są dziś placówki zdrowotne. Wsparcie, którego udzielamy ma zarówno charakter finansowy, jak i rzeczowy. Fundusze przeznaczane są m.in. na zakup środków ochrony osobistej i szybkich testów antygenowych, ale również sprzętu diagnostycznego i aparatury medycznej – respiratorów, kardiomonitorów czy specjalistycznych łóżek. Mamy nadzieję, że ta pomoc przyczynia się do zwiększenia komfortu pracy lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych przedstawicieli personelu medycznego i pozwala ochronić zdrowie i życie jak największej liczby pacjentów” – dodaje prezes Paweł Majewski. 

 

Za pośrednictwem Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza spółka zaangażowała się także w projekty na rzecz seniorów, powstańców warszawskich i domów pomocy społecznej. Przed Świętami Wielkanocnymi Fundacja dofinansowała kilkadziesiąt paczek z żywnością, artykułami higienicznymi oraz środkami ochronnymi dla kombatantów z Warmii i Mazur. GK PGNiG kontynuuje również swoją misję wspierania polskiej kultury i edukacji. W związku z potrzebami dzieci i młodzieży, w obszarze zdalnego nauczania, firma przekazała sprzęt komputerowy, a także doposażyła szkolne sale informatyczne w Warszawie, Nadarzynie, Łodzi oraz gminach Więcbork i Jeżewo. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została również wyłącznym sponsorem pasma edukacyjnego „Szkoła z TVP”. Pod koniec kwietnia fundacja zainicjowała nowy program, wspierający lokalne inicjatywy na rzecz kultywowania regionalnej sztuki, tradycji i historii i – Rozgrzewamy Polskie Serca.

 

„Jako polska spółka jesteśmy bardzo mocno związani z naszą tożsamością narodową i dziedzictwem kulturowym. Program grantowy Rozgrzewamy Polskie Serca Fundacji PGNiG ma inspirować organizacje pozarządowe, samorządy i szkoły do podejmowania inicjatyw budujących lokalnie kapitał społeczny. Ta akcja bezpośrednio wynika z ważnych także dla nas i całej Grupy Kapitałowej PGNiG wartości” – podkreśla prezes Paweł Majewski.

 

W planach Grupy Kapitałowej PGNiG oraz Fundacji im. Ignacego Łukasiewicza są kolejne działania na rzecz szpitali oraz innych podmiotów publicznych w całej Polsce.

 

Źródło informacji: PGNiG

Czytaj dalej

Popularne

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności serwisu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.